Ako na Ihličnany?

Ako na Ihličnany?
25. júla 2018 Juraj Jezerčák

Ihličnany sú vždy zelené rastliny. Obdobie aktívnej fotosyntézy ihličnanov je dlhšie a prerušuje sa iba v zime pri výskyte tuhých mrazov. Počas tohto dlhého obdobia ihličnany odparujú vodu, ktorú musia prijímať prostredníctvom koreňovej sústavy. V opačnom prípade rýchlo vädnú, ľahko namŕzajú a hynú.

Pre úspešné pestovanie ihličnanov je poznanie a rešpektovanie ich špecifických nárokov na klimatické a pôdne podmienky. Ihličnany si vyžadujú zvýšenú starostlivosť pri výbere a príprave stanovišťa, pri zabezpečení vhodného vysadzovacieho materiálu, pri vysádzaní a ošetrovaní drevín po vysadení

V neskoršom období je starostlivosť o ihličnany malá. Ihličnany sa vysádzajú s koreňovým balom. Najvhodnejší termín vysádzania je na jar (marec, apríl) a neskoro v lete (august, september). Stromčeky hneď po vysadení začnú vytvárať nové korene a nahrádzať odparenú vodu. Rastliny v kontajneroch možno vysádzať počas celého vegetačného obdobia. Jamy na jarné vysádzanie sa pripravujú už na jeseň, častejšie však tesne pred vysádzaním. Jama má byť asi 2 až 3-krát väčšia ako koreňový bal. Jutový obal sa neodstraňuje, iba sa uvoľní a na niektorých miestach nareže. Sadenice z kontajnerov sa vyberajú tak, aby koreňový bal zostal neporušený

Ihličnany sa nikdy nevysádzajú hlboko, koreňový kŕčik má byť tak hlboko ako v škôlke alebo v kontajneri. Po vysadení je dôležitá opakovaná zálievka. Starostlivosť o ihličnany sa skladá z odburiňovania (trváce, vysoké buriny môžu negatívne vplývať na tvar a rozkonárenie niektorých ihličnanov – tuje, cyprušteky), pravidelnej zálievky, z odstraňovania vidlicovitých a konkurenčných terminánych konárov (po poškodení), z ochrany proti chorobám a škodcom a prihnojovania kompostom alebo viaczložkovými priemyselnými hnojivami.

(Prevzaté z webu: http://www.zahradne-centrum.sk/sk/poradenstvo-ihlicnany/ )

Zavolajte nám
Zobraziť mapu